ใช้เครือข่ายกองทัพอากาศ (คลิก)

​​​​​ * ใช้เครือข่ายอื่น

+ ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม​
​ ​   - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน RTAF VPN (Virtual Private Network หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง)​​​

    - ดาวน์โหลดโปรแกรม​​

+ ​ติดตั้งโปรแกรมแล้ว
    - เริ่มใช้งาน RTAF VPN (คลิก)